September 21, 2020

10 อันดับ ไกลโฟเซต 48 ที่ไหนดี

หากคุณกำลังมองหาไกลโฟเซต 48พร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ได้หลากหลาย เราขอแนะนำให้รู้จักกับนวัตกรรมไกลโฟเซต 48ชั้นเลิศจากแบรนด์ผู้ผลิตที่คร่ำวอดอยู่ในวงการ โดยแต่ละชนิดมีทั้งแบบ ไกลโฟเซต48 ตราฉลาม 4 L ไกลโฟเซต สารกำจัดวัชพืช แบบดูดซึม กำจัดหญ้าทั่วไป หญ้าคา วัชพืชข้ามปี และกก ดูดซึมไม่เลือกทำลาย Glyphosate. , ไกลโฟเซต48 ตราหวีทอง 4,000 Ml. ฆ่าหญ้า สารกำจัดวัชพืช. ,และ**ส่งฟรี**ไกลโฟเซต48% ตราคาราวาน/ไกลโฟเซต48 สารกำจัดวัชพืช ชื่อสามัญ : ไกลโฟเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม กำจัดวัชพืชโดยทั่วไป. ซึ่งวันนี้ทางเราจึงจัดอันดับแนะนำ 10 อันดับ"ไกลโฟเซต 48"ที่ตอบโจทย์กับตัวคุณมาให้เลือกกันแล้วดังนี้

Content:
 1. ไกลโฟเซต สารกำจัดวัชพืชชนิดดูดซึม ขนาด 1 ลิตร ไกลโฟเซต 48 ยาฆ่าหญ้า ดูดซึม สารกำจัดวัชพืช.
 2. ไกลโฟเสท 48 ไกลโฟเซต สารกำจัดวัชพืช ประเภทดูดซึม ( 1 ลิตร ).
 3. ไกลโฟเซต48 ตราหวีทอง 1,000 Ml. ฆ่าหญ้า สารกำจัดวัชพืช.
 4. **ส่งฟรี**ไกลโฟเซต48 ขนาด 4 ลิตร เข้ยิ้ม ยาฆ่าหญ้าประเภทดูดซึม กำจัดวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้าง (glyphosate Isopropylammonium).
 5. ไกลโฟเซต 48 ( สูตรทนฝน ) ยาฆ่าหญ้า ชนิดดูดซึม ไม่เลือกทำลาย หญ้าตายนาน ยาฆ่าหญ้ารอบบ้าน สวน ( 4 ลิตร ).
 6. มาร์เก็ต -แกลอนส้ม (ไกลโฟเซต48 สูตรทนฝน-หมาแดง) 4ลิตร สารกำจัดวัชพืช.
 7. สารกำจัดวัชพืช ไกลโฟเซต48% ตราไก่พระอาทิตย์ แกลลอน 4 ลิตร ชนิดดูดซึม.
 8. ไกลโฟเซต48 ตราฉลาม 4 L ไกลโฟเซต สารกำจัดวัชพืช แบบดูดซึม กำจัดหญ้าทั่วไป หญ้าคา วัชพืชข้ามปี และกก ดูดซึมไม่เลือกทำลาย Glyphosate.
 9. ไกลโฟเซต48 ตราหวีทอง 4,000 Ml. ฆ่าหญ้า สารกำจัดวัชพืช.
 10. **ส่งฟรี**ไกลโฟเซต48% ตราคาราวาน/ไกลโฟเซต48 สารกำจัดวัชพืช ชื่อสามัญ : ไกลโฟเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม กำจัดวัชพืชโดยทั่วไป.

[ 1 ] ไกลโฟเซต สารกำจัดวัชพืชชนิดดูดซึม ขนาด 1 ลิตร ไกลโฟเซต 48 ยาฆ่าหญ้า ดูดซึม สารกำจัดวัชพืช.

ไกลโฟเซต สารกำจัดวัชพืชชนิดดูดซึม ขนาด 1 ลิตร ไกลโฟเซต 48 ยาฆ่าหญ้า ดูดซึม สารกำจัดวัชพืช discount to to ฿289.00 Seller MungmeeAgriculture
อัตราแนะนำ :ใช้อัตรา 700-800 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หลังวัชพืชงอก มีความสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร
Product Description

 • สารสำคัญ :
 • Glyphosate-isopropylammonium 48% SL
 • คุณสมบัติและประโยชน์ :
 • กลุ่มสารเคมี Glycines เป็นสารกำจัดวัชพืชแบบไม่เลือกทำลาย ออกฤทธิ์แบบดูดซึม โดยดูดซึมเข้าทางใบ และส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แสง มีการเคลื่อนย้ายไปยังส่วนต่างๆของวัชพืช รวมทั้งรากเหง้าใต้ดิน
 • ใช้กำจัดวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้าง วัชพืชปราบยากเช่น แห้วหมู หญ้าคา ไมยาราบยักษ์ ผักตบชวา เป็นต้น ตามหัวคันนา ล้างแปลงก่อนทำนาครั้งใหม่
 • อัตราแนะนำ :ใช้อัตรา 700-800 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หลังวัชพืชงอก มีความสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร


[ 2 ] ไกลโฟเสท 48 ไกลโฟเซต สารกำจัดวัชพืช ประเภทดูดซึม ( 1 ลิตร ).

ไกลโฟเสท 48 ไกลโฟเซต สารกำจัดวัชพืช ประเภทดูดซึม ( 1 ลิตร ) discount to to ฿170.00 Seller Agriculture.
-ใช้หลังวัชพืชงอก (post emergence) ในพืื้นที่ไม่ได้ทำการเกษตร-เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าตีนติด หญ้านกสีชมพู หญ้าปากควายและหญ้าพะดอเงียว-เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักเสี้ยนผี ถั่วผี และโทงเทง และวัชพืขประเภทกก เช่น แห้วหมู-พ่นหลังวัชพืชงอกมีความสูงไม่เกิน 15 เซ็นติเมตร-ใช้อัตรา 400-500 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่หรืออัตรา 100-125 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน
Product Description

 • -ใช้หลังวัชพืชงอก (post emergence) ในพืื้นที่ไม่ได้ทำการเกษตร-เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าตีนติด หญ้านกสีชมพู หญ้าปากควายและหญ้าพะดอเงียว-เพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักเสี้ยนผี ถั่วผี และโทงเทง และวัชพืขประเภทกก เช่น แห้วหมู-พ่นหลังวัชพืชงอกมีความสูงไม่เกิน 15 เซ็นติเมตร-ใช้อัตรา 400-500 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่หรืออัตรา 100-125 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน


[ 3 ] ไกลโฟเซต48 ตราหวีทอง 1,000 Ml. ฆ่าหญ้า สารกำจัดวัชพืช.

ไกลโฟเซต48 ตราหวีทอง 1,000 ml. ฆ่าหญ้า สารกำจัดวัชพืช discount to to ฿180.00 Seller KC Online
อัตราแนะนำ :ใช้อัตรา 700-800 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หลังวัชพืชงอก มีความสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร
Product Description

 • ชื่อสามัญ : ไกลโฟเซต-ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม
 • สารสำคัญ :Glyphosate-isopropylammonium 48% SL
 • คุณสมบัติและประโยชน์ :
 • อัตราแนะนำ :ใช้อัตรา 700-800 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หลังวัชพืชงอก มีความสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร


[ 4 ] **ส่งฟรี**ไกลโฟเซต48 ขนาด 4 ลิตร เข้ยิ้ม ยาฆ่าหญ้าประเภทดูดซึม กำจัดวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้าง (glyphosate Isopropylammonium).

**ส่งฟรี**ไกลโฟเซต48 ขนาด 4 ลิตร เข้ยิ้ม ยาฆ่าหญ้าประเภทดูดซึม กำจัดวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้าง (Glyphosate Isopropylammonium) discount to to ฿659.00 Seller jvp-store
ใช้หลังวัชพืชงอก (post emergence) ในพื้นที่ไม่ได้ทำการเกษตรเพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าตีนติด หญ้านกสีชมพู หญ้าปากควายและหญ้าพะดอเงียวเพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักเสี้ยนผี ถั่วผี และโทงเทง และวัชพืขประเภทกก เช่น แห้วหมูใช้อัตรา 400-500 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่หรืออัตรา 100-125 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งานพ่นหลังวัชพืชงอกมีความสูงไม่เกิน 15 เซ็นติเมตรชื่อสามัญไกลโฟเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม(Glyphosate Isopropylammonium)กลุ่มสารเคมีGlycine derivativesสารสำคัญ N-(phosphonomethyl) glycine, isopropylammonium …………. 48% W/V SLขนาดบรรจุ 4ลิตร
Product Description

 • ใช้หลังวัชพืชงอก (post emergence) ในพื้นที่ไม่ได้ทำการเกษตรเพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบแคบ เช่น หญ้าตีนติด หญ้านกสีชมพู หญ้าปากควายและหญ้าพะดอเงียวเพื่อกำจัดวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น ผักเสี้ยนผี ถั่วผี และโทงเทง และวัชพืขประเภทกก เช่น แห้วหมูใช้อัตรา 400-500 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่หรืออัตรา 100-125 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งานพ่นหลังวัชพืชงอกมีความสูงไม่เกิน 15 เซ็นติเมตรชื่อสามัญไกลโฟเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม(Glyphosate Isopropylammonium)กลุ่มสารเคมีGlycine derivativesสารสำคัญ N-(phosphonomethyl) glycine, isopropylammonium …………. 48% W/V SLขนาดบรรจุ 4ลิตร


[ 5 ] ไกลโฟเซต 48 ( สูตรทนฝน ) ยาฆ่าหญ้า ชนิดดูดซึม ไม่เลือกทำลาย หญ้าตายนาน ยาฆ่าหญ้ารอบบ้าน สวน ( 4 ลิตร ).

ไกลโฟเซต 48 ( สูตรทนฝน ) ยาฆ่าหญ้า ชนิดดูดซึม ไม่เลือกทำลาย หญ้าตายนาน ยาฆ่าหญ้ารอบบ้าน สวน ( 4 ลิตร ) discount to to ฿550.00 Seller Clinickasetonline
สารกำจัดวัชพืชชนิดดูดซึมหญ้าตายถึงรากถึงโคน สามารถฉีดหญ้ารอบบ้านได้
Product Description

 • สารกำจัดวัชพืชชนิดดูดซึมหญ้าตายถึงรากถึงโคน สามารถฉีดหญ้ารอบบ้านได้


[ 6 ] มาร์เก็ต -แกลอนส้ม (ไกลโฟเซต48 สูตรทนฝน-หมาแดง) 4ลิตร สารกำจัดวัชพืช.

มาร์เก็ต -แกลอนส้ม (ไกลโฟเซต48 สูตรทนฝน-หมาแดง) 4ลิตร สารกำจัดวัชพืช discount to to ฿600.00 Seller KC Online
อัตราแนะนำ : ใช้อัตรา 700-800 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หลังวัชพืชงอก มีความสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร
Product Description

 • ชื่อสามัญ : ไกลโฟเซต-ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม  สารสำคัญ : Glyphosate-isopropylammonium 48% SL
 • คุณสมบัติและประโยชน์ :   กลุ่มสารเคมี Glycines เป็นสารกำจัดวัชพืชแบบไม่เลือกทำลาย ออกฤทธิ์แบบดูดซึม โดยดูดซึมเข้าทางใบ และส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แสง มีการเคลื่อนย้ายไปยังส่วนต่างๆของวัชพืช รวมทั้งรากเหง้าใต้ดิน 
 • ใช้กำจัดวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้าง วัชพืชปราบยากเช่น แห้วหมู หญ้าคา ไมยาราบยักษ์ ผักตบชวา เป็นต้น ตามหัวคันนา ล้างแปลงก่อนทำนาครั้งใหม่
 • อัตราแนะนำ : ใช้อัตรา 700-800 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หลังวัชพืชงอก มีความสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร


[ 7 ] สารกำจัดวัชพืช ไกลโฟเซต48% ตราไก่พระอาทิตย์ แกลลอน 4 ลิตร ชนิดดูดซึม.

สารกำจัดวัชพืช ไกลโฟเซต48% ตราไก่พระอาทิตย์ แกลลอน 4 ลิตร ชนิดดูดซึม discount to to ฿500.00 Seller Laemtong2
ตายถึงราก คุมหญ้าได้นาน
Product Description

 • ตายถึงราก คุมหญ้าได้นาน


[ 8 ] ไกลโฟเซต48 ตราฉลาม 4 L ไกลโฟเซต สารกำจัดวัชพืช แบบดูดซึม กำจัดหญ้าทั่วไป หญ้าคา วัชพืชข้ามปี และกก ดูดซึมไม่เลือกทำลาย Glyphosate.

ไกลโฟเซต48 ตราฉลาม 4 L ไกลโฟเซต สารกำจัดวัชพืช แบบดูดซึม กำจัดหญ้าทั่วไป หญ้าคา วัชพืชข้ามปี และกก ดูดซึมไม่เลือกทำลาย Glyphosate discount to to ฿450.00 Seller All About Plants
สารกำจัดวัชพืช ไกลโฟเซต48% ตราไก่พระอาทิตย์ ขนาด 1 ลิตร discount to to ฿160.00 Seller Laemtong2
กำจัดพืชใบแคบ และมใบกว้าง หลายชนิด
Product Description

 • กำจัดพืชใบแคบ และมใบกว้าง หลายชนิด

Product Description


  [ 9 ] ไกลโฟเซต48 ตราหวีทอง 4,000 Ml. ฆ่าหญ้า สารกำจัดวัชพืช.

  ไกลโฟเซต48 ตราหวีทอง 4,000 ml. ฆ่าหญ้า สารกำจัดวัชพืช discount to to ฿500.00 Seller KC Online
  อัตราแนะนำ :ใช้อัตรา 700-800 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หลังวัชพืชงอก มีความสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร
  Product Description

  • ชื่อสามัญ : ไกลโฟเซต-ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม
  • สารสำคัญ :Glyphosate-isopropylammonium 48% SL
  • คุณสมบัติและประโยชน์ :
  • อัตราแนะนำ :ใช้อัตรา 700-800 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หลังวัชพืชงอก มีความสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร


  [ 10 ] **ส่งฟรี**ไกลโฟเซต48% ตราคาราวาน/ไกลโฟเซต48 สารกำจัดวัชพืช ชื่อสามัญ : ไกลโฟเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม กำจัดวัชพืชโดยทั่วไป.

  **ส่งฟรี**ไกลโฟเซต48% ตราคาราวาน/ไกลโฟเซต48 สารกำจัดวัชพืช ชื่อสามัญ : ไกลโฟเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม กำจัดวัชพืชโดยทั่วไป discount to to ฿279.00 Seller jvp-store
  ไกลโฟเซต48% ตราคาราวาน สารกำจัดวัชพืช ชื่อสามัญ : ไกลโฟเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม กำจัดวัชพืชโดยทั่วไปสูตรผสม 48% W/V SL คุณสมบัติเป็นสารกำจัดวัชพืชออกฤทธิ์แบบดูดซึม โดยดูดซึมเข้าทางใบและส่วนอื่นๆของวัชพืชที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แสงมีการเคลื่อนย้ายไปยังส่วนต่างๆของวัชพืช รวมทั้งรากเหง้าใต้ดินวัชพืชจะแสดงอาการใบเหลืองภายหลังการใช้ 7 วัน ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารที่ใช้และขนาดของวัชพืชพืชปลูกอัตราการใช้วิธีการใช้-ใช้กำจัดวัชพืชใบแคบและใบกว้างโดยทั่วไปกำจัดวัชพืชโดยทั่วไป500-1000 ซีซีต่อไร่-ใช้ได้ในสวนผลไม้ ยางพารา ปาล์ม ตลอดจนพื้นที่ที่ไม่ได้ทำการเกษตรและตามแหล่งน้ำกำจัดหญ้าคา ในพื้นที่ที่ร่มเงา เช่น โคนต้นปาล์ม ไม้ผล และยางพาราอายุมากกว่า 3 ปี ใช้ในอัตรา 500 ซีซีต่อไร่กำจัดหญ้าคา ในพื้นที่โล่งหรือในสวนยางพาราอ่อน 750 ซีซีต่อไร่ กำจัดแห้วหมู 600-700 ซีซีต่อไร่ กำจัดไมยราบยักษ์ 1.5-3 ลิตรต่อไร่ กำจัดผักตบชวา 1 ลิตรต่อไร่ กำจัดหญ้าใบไผ่ หญ้าลูกเห็บ225-250 ซีซีต่อไร่
  Product Description

  • ไกลโฟเซต48% ตราคาราวาน สารกำจัดวัชพืช ชื่อสามัญ : ไกลโฟเซต ไอโซโพรพิลแอมโมเนียม กำจัดวัชพืชโดยทั่วไปสูตรผสม 48% W/V SL คุณสมบัติเป็นสารกำจัดวัชพืชออกฤทธิ์แบบดูดซึม โดยดูดซึมเข้าทางใบและส่วนอื่นๆของวัชพืชที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แสงมีการเคลื่อนย้ายไปยังส่วนต่างๆของวัชพืช รวมทั้งรากเหง้าใต้ดินวัชพืชจะแสดงอาการใบเหลืองภายหลังการใช้ 7 วัน ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารที่ใช้และขนาดของวัชพืชพืชปลูกอัตราการใช้วิธีการใช้-ใช้กำจัดวัชพืชใบแคบและใบกว้างโดยทั่วไปกำจัดวัชพืชโดยทั่วไป500-1000 ซีซีต่อไร่-ใช้ได้ในสวนผลไม้ ยางพารา ปาล์ม ตลอดจนพื้นที่ที่ไม่ได้ทำการเกษตรและตามแหล่งน้ำกำจัดหญ้าคา ในพื้นที่ที่ร่มเงา เช่น โคนต้นปาล์ม ไม้ผล และยางพาราอายุมากกว่า 3 ปี ใช้ในอัตรา 500 ซีซีต่อไร่กำจัดหญ้าคา ในพื้นที่โล่งหรือในสวนยางพาราอ่อน 750 ซีซีต่อไร่ กำจัดแห้วหมู 600-700 ซีซีต่อไร่ กำจัดไมยราบยักษ์ 1.5-3 ลิตรต่อไร่ กำจัดผักตบชวา 1 ลิตรต่อไร่ กำจัดหญ้าใบไผ่ หญ้าลูกเห็บ225-250 ซีซีต่อไร่


  Summary

  แนะนำไกลโฟเซต 48 10 อันดับผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคต้องมีการเปรียบเทียบคุณสมบัติต่าง ๆ ก่อนการตัดสินใจซื้อนี้อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีให้กับผู้บริโภคได้ดีทีเดียว

  Disclaimer: การจัดอันดับที่แสดงบนเว็บไซต์เป็นเพียงตัวชี้วัดว่าสินค้านั้นมีค่ามากเท่าไร อันดับคะแนนอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับคะแนนรีวิวของสินค้า ยอดขาย โปรโมชั่นของร้านค้านั้นๆ